logo-mooi

Een nieuwe website

Graag delen we met u het heuglijke feit dat in de afgelopen week de website van de vereniging een ander jasje heeft gekregen. Veel van de oude inhoud en functionaliteit bleef behouden, waarbij getracht is om deze makkelijker te maken in het gebruik. We zijn er nog niet en komende weken wordt er hard doorgewerkt om de website te completeren. Ondertussen kunt u op www.papierknippen.nl al kennis nemen van de resultaten van onze inspanningen.
Ook biedt de nieuwe website het bestuur de mogelijkheid leden (van 80% hebben we inmiddels een emailadres) en belangstellenden vaker en beter op de hoogte te stellen van de activiteiten op het gebied van de papierknipkunst. Dat betekent dat u via email meer van de vereniging zult horen, maar niet te vaak (maximaal eens per maand).

Heeft u zelf iets te melden, tips, meldingen over tentoonstellingen, cursussen of workshops of een knipwerk voor op de website geef ze door aan info@papierknippen.nl.

Blijf gezond en geniet van de mooie dagen.
Het bestuur.

Nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 oktober 2020 in Lelystad heeft een nieuw bestuur het stokje overgenomen van het vorige bestuur. In de Knip-Pers van december 2020 stellen de nieuwe bestuursleden zichzelf aan u voor. Omdat het nog enkele weken duurt voordat het tijdschrift bij u op de mat ligt, lichten we hier alvast een tip van de sluier op.
Maja Houtman (56) is voorzitter. Zij leerde als vijfjarige het knippen van haar moeder. In het dagelijks leven is zij goud- en zilversmid.
Gabie Bakker (33) is secretaris. Ook zij werd door haar moeder aangestoken met het papierknippen.
Janjaap Luijt (54) is penningmeester. In een ver verleden knipte hij als achtjarige. Hij heeft dan ook meer verstand van boekhouden dan van knippen.
Hannah Oud-Biemold (46) is algemeen bestuurslid. Zij beoefent de papierknipkunst beroepsmatig en geeft daarin ook cursussen en gastlessen.
Hanneke Visser (63) is hoofdredacteur van de Knip-Pers. Het papierknippen leerde zij van haar tante. Zij is opgeleid als docent beeldende vorming en geeft nu tekenlessen.
Zoals gezegd leest en ziet u meer over hen in de Knip-Pers van december.

Eerste Whatsapp-knipkring

Whatsapp knipkring
Een groep knippers is een digitale knipkring gestart met Whatsapp. Zij knippen deze maand #Cutober. Heb je een smartphone, dan kan je er met je knipvrienden ook een Whatsapp-knipkringbeginnen, zo kan je in Coronatijd toch samen knippen!

Wil je aansluiten bij de bestaande kring of heb je hulp nodig bij het opzetten van een eigen groep, dan kan je je aanmelden op whatsapp@papierknippen.nl.

Afscheidsboek wordt Vriendenboek

In de aanloop de vereniging op te heffen, heeft het vorige bestuur de leden gevraagd een knipwerk in te sturen voor een "Afscheidsboek" als herinnering van wat ooit was. Nu de vereniging vol nieuwe energie wordt voortgezet, is de aanleiding voor het boek komen te vervallen. De redactie onder leiding van Atelma van Strien heeft inmiddels veel energie in het project gestoken en velen hebben werk ingestuurd, waardoor het nieuwe bestuur niet anders kan dan het besluit van zijn voorgangers uit te voeren. Daarom zal het boek alsnog verschijnen onder de noemer "Vriendenboek". Om dit financieel te kunnen verantwoorden, wordt de publicatie minder uitbundig dan in het oorspronkelijke plan. Dit is een van de redenen voor de verlate verschijningsdatum in december.

Verenigingsnieuws

Kascommissie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 oktober is geen nieuwe kascommissie benoemd. De zittingstermijn van beide leden van de zittende kascommissie is inmiddels verstreken. Vandaar dat het bestuur twee leden zoekt die als lid van de kascommissie in het voorjaar de kascontrole over 2020 willen uitvoeren. Bent u hiertoe bereid, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris.

Werkgroep statuten

De ontwikkelingen rond de vereniging in 2020 maakten duidelijk dat de statuten en het huishoudeijk reglement toe zijn aan een up-date. De huidige statuten dateren grotendeels uit 1983 en bevatten tenminste twee artikelen die in strijd zijn met het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Een aantal artikelen staat een efficiënt bestuur in de weg en andere zijn niet meer van deze tijd. Daarnaast bevat het huishoudelijke reglement artikelen die voor verschillende uitleg vatbaar zijn, eigenlijk thuishoren in de statuten of daarmee in tegenspraak zijn.
Daarom zoekt het bestuur leden die samen met één bestuurslid een commissie willen vormen om de huidige statuten en het huishoudelijk reglement te evalueren en voor de volgende Algemene Vergadering (voorjaar 2021) een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement zullen voorleggen.
Wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris.

Verenigingsspullen

De vereniging bezit verschillende spullen die ingezet kunnen worden op markten, bij presentaties en voor demonstraties. Om deze goederen efficiënt te kunnen inzetten, legt het bestuur een lijst aan van deze spullen met hun verblijfplaats. Dus beheert u nog vlaggen, banners, leskisten of andere verenigingsspullen, meld dit dan bij de secretaris. Ook als u van deze spullen af wilt, kun u met de secretaris contact opnemen.

Tentoonstellingen

Eline Janssens en Koerten

In het Westfries Museum in Hoorn is een tentoonstelling van Eline Janssens die zich heeft laten inspireren door het leven en werk van Joanna Koerten, een multitalent uit de zeventiende eeuw. Joanna ontving in haar Kunstkabinet beroemdheden als Tsaar Peter, Willem van Oranje en tal van kunstenaaars uit die tijd.

Meer lezen
Eline Jansens en Koerten, geknipt voor de kunst

Papier Biënnale 2020

Papier Biënnale 2020
De Papier Biënnale 2020 is een internationale tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst waarin papier als materiaal de hoofdrol speelt. De Papier Biënnale 2020 heeft als actueel thema Thuis. In onze geglobaliseerde wereld is het niet meer vanzelfsprekend dat je blijft waar je geboren bent. Meer dan ooit trekt men om welke reden dan ook de wereld in.

Meer lezen

Kunst Kijk Route Baarn

Vanwege de coronacrisis kon het project Zomerkunst Baarn afgelopen zomer geen doorgang vinden. De organisatie heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft hard gewerkt om dit jaar toch iets te kunnen organiseren. Daarom is er de hele maand november de Kunst Kijk Route.

Meer lezen

Jan de Prentenknipper

Het Zeeuws Museum besteedt een expositie aan Jan de Prentenknipper. Rond de jaren 1820 -1860 zwierf hij rond in Zeeland en verdiende de kost met het maken van knipsels. Zijn knipsels geven een bijzondere kijk op de 19e eeuwse Zeeuwse leefwereld, welke bijbelteksten waren populair, hoe zag het landschap er uit en welke historische verhalen werden uitgebeeld.

Meer lezen
Jan de Prentenknipper in Middelburg
ANBI

De Belastingdienst merkt de Nederlandse Verenigng voor Papierknipkunst aan als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften onder voorwaarden aftrek zijn van de inkomsten- en vennootsschapsbelasting.

Meer hierover leest u op de website.

facebook instagram pinterest 
logo_inventaris_immaterieel_erfgoed-1