Meteen workshop boeken:
+31 (0) 618 367 125

ANBI

Bestuur Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst
RSIN nummer: 008406522
p/a Beekweide 22
8162 XM Epe
Tel. 0578-614088

secretaris@papierknippen.nl

Beleidsplan

Het doel van de vereniging is:

 1. Propaganda maken voor de papierknipkunst.
 2. Het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland.
 3. Al het geen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.
 4. Het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland.
 5. Papierknippen is erkend als Nederlands Immaterieel Erfgoed en als zodanig willen we de knipkunst bewaren, onderhouden en onderzoeken.

 

Zij tracht dit doel te bereiken door

 1. Het uitgeven van een kwartaalblad de ‘Knip-Pers’
 2. Het doorgeven van informatie over tentoonstellingen, cursussen en materialen
 3. Het organiseren van contactdagen
 4. Bekend maken door het staan op markten, artikelen in kranten en tijdschriften, filmpjes op televisie en de website
 5. Ontwikkelen van lesmaterialen op scholen
 6. Contacten leggen met kunstinstellingen en andere ambachten
 7. Onderzoek stimuleren in de Knipkunst
 8. Meehelpen bij het organiseren van een kunstvijfdaagse
 9. Jeugdclub
 10. Alle andere wettige wijzen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

De manier waarop de instelling geld verwerft:

 1. Contributie van leden
 2. Donaties van vrienden van de Vereniging
 3. Subsidies

 

Het beheer van het vermogen van de instelling:

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Papierknipkunst beheert het vermogen van de gelden. Zij doet dit onbezoldigd.

 

Besteding van het vermogen van de instelling:

Zie begroting

 

De namen van de bestuurders:

Voorzitter: Henk Kaptein
Secretaris: Guus de Haan
Penningmeester: Herm Noordzij
Algemeen bestuurslid: Harnold Smit
Algemeen bestuurslid: Tineke Dieks
Algemeen bestuurslid: Marion de Mooij- Janson
Algemeen bestuurslid: Elly Noordzij- Goes

 

Activiteiten van de Vereniging

 1. De papierknipkunst promoten wij door het uitgeven van het kwartaalblad ‘Knip-Pers’.
 2. Daarnaast proberen wij meer bekendheid te geven d.m.v. Workshops, Lesgeven op scholen, lezingen,meedoen aan tentoonstellingen en markten. In Urk is een jeugdclub actief met leerlingen die maandelijks papierknippen.
 3. We onderhouden contacten met papierknipverenigingen in Zwitserland, Duitsland en Amerika.
 4. Op deze website proberen we u over de papierknipkunst te vertellen d.m.v. plaatjes, teksten en agenda.

Mocht u een volledig verslag willen krijgen wat er het afgelopen jaar is gedaan, neem dan contact op met bovenstaand emailadres.