Historische artikelen uit Knip-Pers

Deze pagina zal 27 maart 2021 worden verwijderd. De informatie is vanaf die datum terug te vinden op de website knipperslexicon.nl

De redactie van de website vond het een goed idee om een aantal van publicaties van Joke en Jan Peter Verhave uit de Knip-Pers opnieuw te publiceren, eventueel na aanpassing. We moesten kiezen uit ongeveer 150 stukjes (37 jaar maal 4). De keus viel op de knippers van kort na de oorlog, omdat niet alleen het land, maar ook de knipkunst moest worden opgebouwd. In 1946 werd een eerste tentoonstelling gehouden in Utrecht, waar enkele knippers werk presenteerden. Als dank aan de Hollandse gemeenschap in de Amerikaanse staat Michigan voor de geboden hulp direct na de oorlog, werden knipsels van Lever en Van der Wal aan het Holland Museum aangeboden.
Van toen af aan bleek dat knippers heel verschillend werkten en elkaar niet steeds steunden. De opbouw van de knipkunst verzuilde rond enkele personen die aan de weg knipten. Geleidelijk aan groeide er meer waardering voor elkaars uitgangspunten en methoden (bijvoorbeeld knippen met of zonder voortekening, traditionele vormen of spontaan werk). Uiteindelijk hebben verschillende groepen de grondslag gevormd voor de oprichting van de Vereniging in 1983.
Op deze pagina vindt u verwijzingen naar een aantal van deze artikelen.