Contactdag in Westerbork op 8 oktober 2022

Tot nu toe kwam de vereniging eens per jaar bijeen tijdens een contactdag. Deze was altijd in het voorjaar en viel samen met de algemene ledenvergadering. Om het verenigingsgevoel aan te wakkeren en de contacten tussen leden te versterken wil het bestuur twee landelijke bijeenkomsten per jaar organiseren. Een voorjaarscontactdag en een najaarscontactdag. Dit idee leefde al, maar door de beperkingen rond de corona-epidemie was dat nog niet mogelijk. De vooruitzichten lijken uit te wijzen dat het dit jaar dan toch eindelijk gaat lukken. De najaarscontactdag zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober en wordt gehouden in Westerbork, waar het Museum van Papierknipkunst de vereniging zal ontvangen. Het programma moet nog worden uitgewerkt. In de digitale nieuwsbrief van augustus zullen de plannen nader worden aangekondigd. Leden van de vereniging zonder e-mail ontvangen de uitnodiging op papier.
Houd de dag alvast vrij.