Excursie op 3 juli naar Westerbork

Op 3 juli organiseert de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst een excursie naar de jubileumtentoonstelling “In de Spotlights” in het Museum van Papierknipkunst te Westerbork. Om 13:30 uur verwelkomen de vrijwilligers de deelnemers met koffie/thee en iets lekkers. Daaraanvolgend zal de conservator vertellen over het ontstaan en het beheer van museum en verzorgt hij de rondleiding. De rondleiding is gericht op de tentoonstelling In the Spotlight, maar natuurlijk krijgt de vaste collectie ook alle aandacht. Aansluitend nemen kan er aan tafel worden geknipt.

De middag is volledig gereserveerd voor de excursie; er zijn geen andere bezoekers. Daarom is het minimum aantal deelnemers gesteld op 10 personen.

Kosten
De excursie is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 10,00 (€ 4,00 voor donateurs van het museum).
Leden van de verenging die in het bezit zijn van een donateurskaart voor het museum, vragen wij deze kaart mee te nemen.

Aanmelden vóór 17 juni met onderstaand formulier of telefonisch op 06-55456047.

Knipwerk: Maja Houtman, 2019

    Aanmeldformulier