Vooraankondiging jubileumtentoonstelling 2023

De voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum in 2023 zijn begonnen. Het bestuur heeft contact gezocht met verschillende musea in het land. In oktober bezochten we museum De Zwarte Tulp in Lisse. Het plan is om daar in voorjaar 2023 een tentoonstelling te organiseren rond het thema van de streek: bollen en hun bloemen. Voor de tentoonstelling roepen we leden op om een of meer grote, museumwaardige knipsels te maken.

Voorwaarden voor de inzendingen zijn:

  • Thema: Bloembollen en bolbloemen (in de ruimste zin van het woord)
  • Formaat: minimaal A3 (42 x 29,7 cm). Een twee- of drieluik van een aantal knipsels op A4-formaat (29,7 x 42 of 29,7 x 63 cm) wordt ook geaccepteerd.
  • Een conservator van het museum zal in samenwerking met het bestuur van de vereniging de selectie voor de tentoonstelling maken.

De deadline voor inzenden van het knipwerk is 1 januari 2023. Nadere informatie over de wijze van inzenden wordt in de loop van 2022 bekend gemaakt.