CODA Paper Art 2023

DEADLINE VERLOPEN

De tweejaarlijkse tentoonstelling CODA Paper Art heeft een internationaal karakter en toont – in meest brede zin – de actuele ontwikkelingen op het gebied van papierkunst. Voor deze tentoonstelling nodigen we professionele kunstenaars en ontwerpers uit om een voorstel in te dienen. Papier en/of karton is daarbij het gebruikte materiaal óf het onderwerp van het werk. Naast beeldende kunst is ook werk uit andere disciplines welkom. Denk aan animaties, digitaal werk, mode, vormgeving, sieraden of performance art. Het voorgestelde werk moet recent gemaakt zijn (niet ouder dan twee jaar). Voorstellen voor nieuw werk of in situ te maken werk kunnen ook ingediend worden. De tentoonstellingsruimte van CODA is bij uitstek geschikt voor ruimtelijke objecten van groot formaat en installaties. Deelnemende kunstenaars ontvangen een honorarium volgens de richtlijnen van de Fair Practice Code.

Een voorstel voor deelname moet de volgende zaken bevatten om in behandeling te kunnen worden genomen:

Een omschrijving van het werk of het voorgenomen in situ werk
Een omschrijving van proces, materiaal, formaat, benodigdheden etc.
CV kunstenaar en een kort artist statement
Beeld van het werk in hoge resolutie of schetsen van het voorgestelde in situ werk (+ maker, titel, jaartal en naam van het bestand)

Let op: het indienen van een voorstel betekent niet automatisch dat het werk opgenomen wordt in de tentoonstelling. CODA selecteert op basis van kwaliteit en geschiktheid een aantal deelnemers.

Stuur je voorstel, al dan niet via WeTransfer, voor 14.08.2022 naar cpa@coda-apeldoorn.nl. Inzendingen na 14.08.2022 worden niet bekeken.

ees alle informaties op: Coda Paper Art