Jubileum 2023

De voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum in 2023 zijn begonnen. Het bestuur heeft contact gezocht met verschillende musea in het land. Aanvankelijk was een museum bereid de ledenexpositie te huisvesten. Helaas was de museumvoorzitter vergeten dat een expositie die voorjaar 2022 had moeten plaatsvinden een jaar was doorgeschoven. Met andere woorden: de expositieruimte was dubbel geboekt. Op het moment wordt nog naarstig gezocht naar een andere locatie voor de tentoonstelling van leden van de vereniging rond het thema ‘Bolbloemen / Bloembollen’. Een selectie van de tentoonstelling is nog steeds van harte welkom in het Scherrenschnittmuseum Vreden.

Voorwaarden voor de inzendingen zijn:

  • Thema: Bloembollen en bolbloemen (in de ruimste zin van het woord)
  • Formaat: minimaal A3 (42 x 29,7 cm). Een twee- of drieluik van een aantal knipsels op A4-formaat (twee of drie maal 29,7 x 21 cm) wordt ook geaccepteerd.
  • Een museumconservator zal in samenwerking met het bestuur van de vereniging de selectie voor de tentoonstelling maken.

De deadline voor inzenden van het knipwerk is 1 januari 2023. Nadere informatie over de wijze van inzenden wordt in de loop van 2022 bekend gemaakt.