Beleidsplan

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

 1. het propageren van de papierknipkunst;
 2. het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland;
 3. al het geen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door

 1. het uitgeven van een kwartaalblad de Knip-Pers;
 2. het doorgeven van informatie over tentoonstellingen, cursussen en materialen;
 3. het organiseren van contactdagen;
 4. het stimuleren en oprichten van knipkringen;
 5. alle andere wettige wijzen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies van de leden;
 2. donaties, giften en legaten;
 3. projectsubsidies.

Jaarplanning 2022

Het bestuur hoopt in 2022 de volgende activiteiten te realiseren:

 • Twee contactdagen, een in het voorjaar en een in het najaar. Beide in verschillende steden in het land, zodat lange reisafstanden verdeeld worden over de leden.
 • Hannah Oud-Biemold zal ook in het voorjaar 2022 weer een masterclass geven. Net als vorig jaar zal deze hoofdzakelijk online plaatsvinden
 • Het bestuur wil graag een cursus samenstellen en geven aan leden die les willen geven aan beginnende knippers.
 • Voor de website zal een look-book worden samengesteld met namen en werk van leden die in opdracht knipwerk vervaardigen. Dit look-book kunnen belangstellenden afdrukken om te kijken en vergelijken.
 • Gedurende de maand maart heeft de vereniging een expositie in het Douanehuisje in Maassluis.
 • Op 3 september wordt er in Goes een ambachtenmarkt gehouden. Daar zal de vereniging zich – al dan niet in klederdracht – presenteren.
 • In 2022 viert Utrecht dat ze 900 jaar stadsrechten heeft. Ter gelegenheid hiervan organiseert de vereniging van 10 tot en met 16 oktober een kniptentoonstelling in Galerie Waterbolk in Utrecht.
 • Bertine Jongerius heeft heel veel ideeën voor excursies. Zodra de omstandigheden het weer toelaten, zal zij de organisatie van excursies weer oppakken.
 • Een particulier heeft de vereniging het schimmenspel De reis van Odysseus van Frans ter Gast aangeboden. Daarnaast heeft het bestuur contact gelegd met een kenner van Frans ter Gast. Het bestuur wil onderzoeken of ze het schimmenspel moet verwerven en restaureren, waarna een opvoering op video opgenomen kan worden.
 • De werkgroep voor het 40-jarig jubileum gaat in 2022 door met de voorbereidingen. Voorlopig staan verschillende tentoonstellingen op de agenda.
 • Om niet alle activiteiten zelf te moeten organiseren gaat het bestuur actief op zoek naar enthousiaste leden die de handen uit de mouwen willen steken.