Beleidsplan

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

 • het propageren van de papierknipkunst;
 • het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland;
 • al het geen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door

 • het uitgeven van een kwartaalblad de Knip-Pers;
 • het doorgeven van informatie over tentoonstellingen, cursussen en materialen;
 • het organiseren van contactdagen;
 • het stimuleren en oprichten van knipkringen;
 • alle andere wettige wijzen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • contributies van de leden;
 • donaties, giften en legaten;
 • projectsubsidies.

Jaarplanning 2023

In 2023 viert de vereniging haar 40-jarig bestaan. Het bestuur hoopt de volgende activiteiten te realiseren:

 • Twee contactdagen organiseren waar ook niet-leden welkom zijn. Een in het voorjaar in Arnhem en een in het najaar in Veendam.
 • Een extra jubileumeditie van het magazine Knip-Pers uitgeven,
 • Exposities organiseren in het Elburgs Museum in Elburg, Museum kult in Vreden (D), Museum van Knipkunst in Westerbork, Museum de Kantfabriek in Horst, Galerie Troost in Ten Boer, Galerie Waterbolk in Utrecht, het Veenkoloniaal Museum in Veendam, Museum het Patriciërshuis Dordrecht, Galerie Zône in Leiden, Museum Krona in Uden en  Museum De Zwarte Tulp in Lisse (2024).
 • Een tweedaagse training voor circa 15 knippers om zich te trainen in het geven van
  workshops en lessen aan beginnende knippers.
 • De uitgave van een publicatie over de Nederlandse papierknipkunst van de late zestiende
  eeuw tot het begin van de twintigste eeuw aan de hand van dertig korte verhalen en anekdotes.
 • Een extra jubileumuitgave uitgeven  van haar tijdschrift Knip-Pers.
 • Het geven van een groot aantal lezingen, demonstraties en workshops in de deelnemende musea en galeries om de papierknipkunst bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.
 • Het schimmenspel De reis van Odysseus van Frans ter Gast verwerven en restaureren, waarna een opvoering op video opgenomen kan worden.
 • Vijf leskisten samenstellen ten behoeve van bovenstaande workshops en gastlessen.
 • Om niet alle activiteiten zelf te moeten organiseren gaat het bestuur actief op zoek naar enthousiaste leden die de handen uit de mouwen willen steken.

Het jubileumjaar van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst of onderdelen daarvan worden mogelijk gemaakt dankzij (financiële) ondersteuning van onderstaande fondsen en musea: