Beleidsplan

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

 • het propageren van de papierknipkunst;
 • het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland;
 • al het geen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het uitgeven van een kwartaalblad de Knip-Pers;
 • het doorgeven van informatie over tentoonstellingen, cursussen en materialen;
 • het organiseren van contactdagen;
 • het stimuleren en oprichten van knipkringen;
 • alle andere wettige wijzen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • contributies van de leden;
 • donaties, giften en legaten;
 • projectsubsidies.

Jaarplan 2024

Het speerpunt voor 2024 is ledenwerving, ledenbinding en ledenbehoud. Na het jubileumjaar waarin het ledenaantal is toegenomen, bestaat er grote vraag naar papierkniplessen voor beginners en een vervolg daarop. Om nieuwe leden te binden stimuleert en ondersteunt het bestuur de volgende acties:

 • het verwelkomen van nieuwe leden door leden in hun regio, met vraag naar wensen van die nieuwe leden;
 • bestaande leden stimuleren om voor beginners papierkniplessen en workshops te organiseren;
 • in samenwerking met de leden nieuwe knipkringen op te richten, mogelijk als vervolg op lessen.

In 2024 hoopt het bestuur de volgende activiteiten te realiseren:

 • een contactdag in Lisse op zaterdag 13 april;
 • een papierknipfestival in de provincie Noord-Brabant op zondag 6 oktober;
 • exposities in Museum De Zwarte Tulp in Lisse en Museum Krona in Uden (beide nog als onderdeel van het 40-jarig jubileum);
 • een of twee exposities in andere musea of galeries;
 • een meerdaagse training voor circa 15 knippers om van elkaar te leren;
 • deelname aan evenementen om de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de jubileumbijeenkomst van de Vlinderstichting in Wageningen (2 maart), Ambacht in Beeldfestival in Brussel (30 & 31 maart), de Ambachtenmarkt in Soest (9 mei), de Papierkunstmarkt in Warmond (20 mei), de Botanische Kunstmarkt in Delft (25 mei) Kunst uit de Bocht in Wormerveer (8 juni), de Knotsgekke Hobbydagen in Den Bosch (5 t/m 7 september), Papiermarkt in Museum Rijswijk (september) en Ambacht in Beeldfestival in Amsterdam (21 & 22 september).
 • geven van workshops en lezingen;
 • bijeenkomsten met actieve leden organiseren om plannen te maken voor de toekomst;
 • opvoering van het schimmenspel De zwerftocht van Odysseus van Frans ter Gast ten behoeve van een video voor internet (nog als onderdeel van het 40-jarig jubileum);
 • de publicatie van een boek met en over het schimmenspel De zwerftocht van Odysseus van Frans ter Gast (nog als onderdeel van het 40-jarig jubileum);
 • een symposium of studiedag over historisch papierknipskunst organiseren voor museummedewerkers en historici vanuit het Verhave Fonds.

Het bestuur gaat actief op zoek naar projecten die vanuit het Lies Markus Fonds of het Verhave Fonds financieel ondersteund kunnen worden. Daarvoor zal een oproep verschijnen in de Knip-Pers.

De vereniging onderhoudt contacten met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), Craft Council Nederland, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en verschillende musea.