Beleidsplan

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

 1. aandacht vragen voor en promoten van de papierknipkunst.
 2. het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland.
 3. al het geen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.
 4. het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en buitenland.
 5. papierknippen is erkend als Nederlands Immaterieel Erfgoed en als zodanig willen we de knipkunst bewaren, onderhouden en onderzoeken.

Zij tracht dit doel te bereiken door

 1. het uitgeven van een kwartaalblad de ‘Knip-Pers’
 2. het doorgeven van informatie over tentoonstellingen, cursussen en materialen
 3. het organiseren van lezingen en contactdagen
 4. het bekend maken van de papierknipkunst door zich te presenteren op markten, met artikelen in de gedrukte media, op televisie en via digitale kanalen
 5. het ontwikkelen van lesmateriaal op scholen
 6. het leggen van ontacten met kunstinstellingen en andere ambachten
 7. het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de geschiedenis van de papierknipkunst

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies van de leden
 2. donaties en giften
 3. projectsubsidies