Vereniging

Janna van Zuijlen (Jantje IV)

Vanouds is papierknippen een ambacht dat velen beoefenden in de winter. Nog steeds bewandelen veel beoefenaars het toen uitgezette folkloristische pad, maar ook zijn er knippers die hedendaagse onderwerpen en technieken gebruiken. De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst verenigt deze veelzijdigheid en de ongekende mogelijkheden. Ze is een ontmoetingsplaats voor vrije-tijdsknippers én beroepsmatige kunstenaars.

De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst is opgericht in 1983 en telt ongeveer 300 leden. Zij organiseert activiteiten om de knipkunst meer bekendheid te geven en het onderlinge contact tussen knippers en knipsters te bevorderen.

Knipkringen
Verspreid door Nederland zijn verschillende knipkringen actief. Knippers en knipsters in de regio’s waar geen knipkringen aanwezig zijn, kunnen zich aansluiten bij een Whatsapp knipkring. Voor een knipkring bij u in de buurt of om u aan te sluiten bij een digitale knipkring, neemt u contact met de vereniging op via het contactformulier.

Hannah Oud-Biemold, Picasso

Knip-Pers
Het verenigingsblad Knip-Pers verschijnt viermaal per jaar. Boeiende artikelen nemen de lezer mee naar de wereld van papier en schaar. Er staan schitterende knipsels van vroeger en nu in afgebeeld, boekbesprekingen, informatie over tentoonstellingen in binnen- en buitenland en knip-tips.
Meer over de Knip-Pers >>>

Websites
De vereniging beheert vier websites met verschillende onderwerpen. Als eerste is er de website papierknippen.nl, de website die u nu bezoekt en waar van alles te vinden over de vereniging en haar activiteiten. Voor informatie over de geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland en voor biografieën van bezoekt u de website knipperslexicon.nl en voor een historisch manuscript de website juweeltjesvanknipkunst.nl. Tot slot heeft de vereniging de website knipacademie.nl waar iedereen ideeën, voorbeelden en tips kan vinden om zelf te papierknippen.
En natuurlijk is de vereniging te vinden op social media. U vindt de links in de rechter menubalk.

Immaterieel Erfgoed
De papierknipkunst is opgenomen in de Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed. Hiermee wordt het belang en het doorgeven van deze kunstvorm als erfgoed benadrukt.
Meer over ons immaterieel erfgoed >>>

ANBI
De belastingdienst heeft de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties gedaan aan de vereniging (die wij reserveren voor het Lies Markus Fonds) onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en dat legaten vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
Meer over de ANBI-status >>>