Geschiedenis

Knipkunst verdient haar plaats in de kunstgeschiedenis. Toch is over de geschiedenis van de knipkunst nog veel onbekend. In het kwartaalblad Knip-Pers heeft het echtpaar Verhave hier al meer dan dertig jaar aandacht aan besteed. Die kennis kwam samen in een rijk geïllustreerde standaardwerk, Geknipt! (Zutphen, Walburg Pers, 2008). De documentatie van nieuwe vondsten van tot nog toe onbekend knipwerk blijft steeds doorgaan.

Personen die oude knipkust bezitten (bijvoorbeeld in de familie overgeleverd), beginnen steeds meer de charme van hun bezit te waarderen en vragen om informatie, advies of restauratie. En als zo nu en dan knipwerk op de markt komt, zien ook veilingmeesters en antiquairs de aantrekkelijkheid ervan en waarderen het navenant. Knipkunst kan daarmee zelfs een verzamelobject worden. Het is goed als dit erfgoed in Nederlands bezit blijft.

In tegenstelling tot particulier bezit is knipwerk in onze musea geregistreerd. Twee musea hebben een grote collectie, het Westfries Museum (Hoorn) en het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem). Op kleinere schaal heeft het Museum van Papierknipkunst te Westerbork een voorname verzameling. Dit geldt ook voor het Scherenschnittmuseum vlak over de grens in Vreden (D). Verder wordt in een aantal musea één of enkele oude knipwerken bewaard.

De onzichtbaarheid van het bezit aan knipkunst voor het publiek (depots!) gaat hand in hand met het ontbreken van de bekendheid en deskundigheid onder kunsthistorici. Mede dankzij het enthousiasme vanuit de vereniging, durven steeds meer musea het aan een tentoonstelling van oude en nieuwe knipkunst in te richten (Museum Edam, 2013-2014; Museum Willet-Holthuysen Amsterdam, 2015; Museum Heerenveen, 2016; de jublieumtentoonstellingen in Museum Elburg, Veenkoloniaal Museum en het Dordt Patriciërshuis, 2023). Hieruit blijkt hoe het publiek dit ambacht bewondert en waardeert.
De vereniging verzamelt zelf niet, maar zij stimuleert particulieren en musea om oud en nieuw knipwerk als materieel erfgoed te verwerven, veilig te stellen en te documenteren.

Bezoek voor meer over de geschiedenis van de Nederlandse papierknipkunst de website knipperslexicon of de website Juweeltjes van knipkunst met het manuscript dat Line Huizenga-Onnekes in de jaren vijftig van de vorige eeuw schreef over papierknipkunst.

Ga naar een overzicht van musea met papierknipkunst in de collectie


Lees meer over dit onderwerp


Stijlen vergelijken

Historisch onderzoek

Signaturen