Knipwerk in opdracht

Bent u op zoek naar een knipper die in opdracht knipwerk vervaardigt voor een herinneringsknipsel, promotiemateriaal of illustraties bij een boek, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande kunstenaars. Zij zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. Afspraken tussen opdrachtgever en kunstenaar komen tot stand in onderling overleg zonder inmenging van de vereniging.De vereniging is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken of voor enige directe of indirecte schade of vervolgschade van welke aard dan ook, ontstaat uit of verband houdende met de hier verstrekte informatie.