Historisch onderzoek

Samen met de Verhaves wil de vereniging de bekendheid met knipkunst als materieel en als immaterieel erfgoed bevorderen en helpen om de geschiedenis te ontdekken. De Verhaves zijn graag bereid om hun ervaring en deskundigheid te delen met particulieren en met museumdirecteuren en conservatoren. Dat doen ze nu al voor het Museum van Knipkunst te Westerbork. Ze geven lezingen en workshops en adviseren bij het opzetten van een tentoonstelling. Ze kunnen ook onderwerpen aanreiken voor afstudeeropdrachten en studenten helpen bij hun onderzoek.