Richtlijnen voor auteurs van de Knip-Pers

Alle kopij is altijd van harte welkom.
Als je kopij stuurt, hebben we de volgende richtlijnen. Dus als het kan en het je lukt, graag dan volgens deze richtlijnen. Hartelijk dank alvast!

Tekst

 • Liefst per mail in een ‘WORD’ bestand of platte tekst in de mail aan redactie@papierknippen.nl
 • Gebruik geen speciale opmaak: geen aparte lettertypes, effecten of onderstrepingen
 • Plak geen afbeeldingen in de tekst
 • Vermeld expliciet of je al dan niet een inleidende tekst hebt (als volgt aangemerkt: [inleiding]
 • Vermeld je naam en de titel bij de tekst

Afbeeldingen

 • Stuur elke afbeelding in een aparte bijlage. Liefst in JPEG-formaat
 • De afbeelding moet scherp zijn en resolutie zo hoog mogelijk: een scan van de afbeelding geeft een beter resultaat dan een foto
 • Stuur alleen afbeeldingen waarvan jezelf het copyright hebt (dus afbeeldingen van je eigen werk) of afbeeldingen waar geen beeldrecht / copyright op zit. Als je afbeeldingen van anderen stuurt, moet je zeker weten dat die ander toestemming verleent om die afbeeldingen af te laten drukken. Vermeld die toestemming dan bij de afbeelding alsjeblieft
 • Bij een artikel van 500 woorden vragen wij minimaal 1 afbeelding
 • Vermeld bij de afbeelding:
  • de naam van de maker
  • titel van het werk, indien van toepassing
  • jaartal
  • de afmeting van het knipwerk (hoogte x breedte)
  • collectie, indien van toepassing

Als je een stuk instuurt, gaat de redactie daarmee aan het werk.
Bij vragen over de tekst of de afbeelding zal er contact met je worden opgenomen.
Als er veranderingen in je tekst komen, anders dan spel- en stijlfouten (bijvoorbeeld: een tekst wordt om bepaalde redenen ingekort), dan zal de redactie de veranderde versie aan jou voor leggen ter accordering voordat het stuk naar de drukker gaat.
De eindredacteur bepaalt in overleg met de vormgever waar en hoe de tekst en afbeeldingen het beste tot hun recht komen binnen de Knip-Pers.

Mocht je vragen of bepaalde wensen hebben wat betreft het artikel of de afbeeldingen, neem dan contact op met de redactie.

We zien je kopij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
de Redactie