Richtlijnen voor auteurs van de Knip-Pers

Alle kopij is altijd van harte welkom. Als je kopij stuurt, hebben we de volgende richtlijnen.
Dus als het kan en het je lukt, graag dan volgens deze richtlijnen.
Hartelijk dank alvast!

Aanlevering
Tekst

 • Liefst per mail in een Word-bestand in de mail aan de redactie@papierknippen.nl
 • Gebruik geen speciale opmaak: geen aparte lettertypes, effecten of onderstrepingen
 • Plak geen afbeeldingen in de tekst
 • Vermeld je naam en de titel bij de tekst
 • Een artikel bevat maximaal 1000 woorden

Afbeeldingen

 • Stuur elke afbeelding als apart bestand. Liefst in JPEG-formaat
 • De afbeelding moet scherp zijn en resolutie zo hoog mogelijk
 • Stuur alleen afbeeldingen waarvan jezelf het copyright hebt (dus afbeeldingen van je eigen werk) of afbeeldingen waar geen beeldrecht / copyright op zit. Als je afbeeldingen van anderen stuurt, moet je zeker weten dat die ander toestemming verleent om die afbeeldingen af te laten drukken. Vermeld die toestemming dan bij de afbeelding alsjeblieft.
 • Bij een artikel van 500 woorden vragen wij minimaal één afbeelding
 • Vermeld bij de afbeelding, bij voorkeur in deze volgorde:
  • de naam van de maker
  • titel van het werk-indien van toepassing
  • jaartal
  • de afmeting van het knipwerk (hoogte x breedte)
  • collectie-indien van toepassing

Als je kopij aanlevert, dan gaat de redactie daarmee aan het werk. Bij vragen over de tekst of de afbeelding zal er contact met je worden opgenomen. Als er veranderingen in je tekst komen, anders dan spel- en stijlfouten (bijvoorbeeld: een tekst wordt om bepaalde redenen ingekort), dan zal de redactie de veranderde versie aan jou voor leggen ter accordering voordat het stuk naar de drukker gaat. De eindredacteur bepaalt in overleg met de vormgever waar en hoe de tekst en afbeeldingen het beste tot hun recht komen binnen de Knip-Pers.

Mocht je speciale wensen hebben wat betreft het artikel of de afbeeldingen, neem dan contact op met de redactie.
We zien je kopij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de redactie,
Hanneke Visser, eindredacteur