Schermer Kunstroute

Schermerhorn
Op 26 en 27 augustus was de papierknipkunst in de Schermer Kunstroute in het Zwethuis te Schermerhorn. Er is knipwerk geëxposeerd van leden van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunster bijzondere werken te zien uit persoonlijke verzamelingen van een aantal leden, waaronder historische knipwerken uit Noord-Holland. Er waren knipdemonstraties en iedereen die dat wilde, kon zelf de schaar ter hand nemen om met een eigen knipwerkje naar huis te gaan.

Download hier de routekaart.