Alfabet Ada Boterkooper

Het alfabet van Ada Boterkooper gaat van aap naar eend, van de actualiteit naar nostalgie. Ze voelt zich volkomen vrij om andere materialen of achtergronden toe te voegen. Heel vindingrijk!