Auteursarchief: admin

Wie herkent u?

In Knip-Pers 2023-2 staat een een groepsfoto afgebeeld van deelnemers aan een ‘Orvelte-cursus’, waarschijnlijk in 1992. Hierbij is de vraag gesteld: ‘Wie herkent u?’. Herkent u een of meer mensen geef dat dan door aan redactie@papierknippen.nl. Om het u gemakkelijker te maken hebben we de foto hier ook met cijfertjes geplaatst.

U kunt de foto’s vergroten door er op te klikken.


Knip-Pers juni 2023

Binnen twee weken ontvangen leden van de vereniging de Knip-Pers van juni 2023. In dit kwartaalblad voor én over papierknipkunst staan wederom boeiende artikelen, ideeën, tips en fraaie resultaten. Om u een idee te geven, noemen we een aantal onderwerpen.

 • een verslag van de jubileumcontactdag in Arnhem;
 • overpeinzingen van een secretaris;
 • de toespraak bij de presentatie van Het scherp van de snede;
 • over tekenen en lasercutting;
 • het turfje in het werk van Marius de Schaar;
 • een odyssee naar knipkunst in Zwitserland;
 • bijzondere boekomslagen;
 • van knippen en borduren;
 • de kidz-knip-knutsel;
 • berichten uit Westerbork;
 • de app-doorgeefschaar;
 • ATC-tjes;
 • en de vaste zoals snippers, verenigingsnieuws, exposities en evenementen.

Wilt u dit ook allemaal lezen, maar bent u nog geen lid? Meld u dan aan als lid van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst en ontvangt direct ook dit nummer van de Knip-Pers.

Line online

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst is een onuitgegeven manuscript over papierknipkunst van ‘folkloriste’ Line Huizenga-Onnekes (1883-1956) gedigitaliseerd en on-line beschikbaar gemaakt.

Line had interesse in traditionele gebruiken en verhalen en schreef daarover in het Nieuwsblad van het Noorden, gaf praatjes voor de radio en sloot zich aan bij vooraanstaande Groningse genootschappen. Eind jaren veertig van de twintigste eeuw raakte ze geboeid door knipwerk. Ze correspondeerde met kunsthistorici en museumdirecteuren en ontmoette knippende tijdgenoten. Een deel van het onderzoek deed zij in samenwerking met knipper en verzamelaar Wiecher Tjeert Lever (1917-1981).

Naast Lines sterfbed stond een koffer vol papieren. Tussen de stukken zat een manuscript over de geschiedenis van het knippen met de titel Juweeltjes van knipkunst en een manuscript voor een boek Knipwerk oud en nieuw dat zij samen met W.Tj. Lever schreef. Het was het resultaat van 10 jaar onderzoek en vormde een schatkamer vol gegevens over knippers en hun werk. Tot publicatie is het nooit gekomen, omdat zij vond dat het nog niet af was.

In 1983 zijn de manuscripten aan de vergetelheid ontrukt en dienden ze als basis voor het standaardwerken Geknipt! Geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland uit 1998 en Het scherp van de snede – vier eeuwen papierknipkunst in Nederland uit 2023.

Vanaf nu staat het manuscript online op de website juweeltjesvanknipkunst.nl.

Verslag Contactdag Arnhem

Op zaterdag 22 april 2023 hield de vereniging haar contactdag in het Openluchtmuseum in Arnhem. ‘s Ochtends vond de algemene leden vergadering plaats. Na afloop van de vergadering werden de leden die al 40 jaar lid zijn verblijd met een speldje met een verguld zilveren schaartje. Vervolgens ontvingen oud-bestuursleden die in het verleden twee termijnen hadden volgemaakt eenzelfde zilveren speldje.
Na de lunch vond de presentatie van het boek Het scherp van de snede Het scherp van de snede plaats. Prof.dr. Hans Piena, hoogleraar cultuurgeschiedenis nam uit handen van de auteur Jan Peter Verhave het eerste exemplaar in ontvangst. Het middagprogramma werd verder gevuld met optredens door Wij4en, schimmenspelen door Henk ten Donkelaar en voorstellingen van een buiktheater door Ab Vissers.

Een video-impressie gemaakt door Gabie Bakker.

Het scherp van de snede

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst verscheen bij Uitgeverij Waanders het boek Het scherp van de snede; Vier eeuwen papierknipkunst in Nederland door Jan Peter Verhave, de expert op het gebied van de papierknipkunst.

Sinds de Gouden Eeuw maken mensen uit papier de mooiste creaties met mes of schaar. Zonder scholing, zonder leermeester en zonder voorbeelden knippen of snijden zij illustraties bij verhalen, sierlijk schoonschrift, geboorte- en bruiloftsherinneringen of scènes uit hun dagelijks leven. Zij doen dat ieder op hun eigen manier: symmetrisch of niet, in het platte vlak of met een vleugje reliëf, naïef of uiterst verfijnd. Aan de hand van het werk van dertig papierknipkunstenaars vertelt Het scherp van de snede de geschiedenis van vier eeuwen papierknipkunst in Nederland.

Krijg een induk van het boek

J.P. Verhave, Het scherp van de snede – Vier eeuwen papierknipkunst in Nederland (Waanders Zwolle, 2023). 23 x 28 cm, 208 pagina’s, 200 illustraties, gebonden, € 29,95. ISBN 9789462624733

  Graag bestel ik een exemplaar van Jan Peter Verhave, Het scherp van de snede - Vier eeuwen papierknipkunst in Nederland.

  Knipkunst in Collect

  In het tijdschrift Collect van april 2023 verscheen een artikel door Janjaap Luijt over de Nederlandse papierknipkunst vanaf de zestiende eeuw tot in de twintigste eeuw. Op de omslag van het tijdschrift prijkte het nieuwjaarsknipsel dat Hill Bottema maakte voor het jaar 1947.

  Het tijdschrift valt los te bestellen door overmaking van € 11,95 op rekening IBAN: BE12 0018 7560 1292 / BIC: GEBA BEBB t.n.v. Kunst & Antiek Journaal onder vermelding van: Nummer april 2023. E-mail het bewijs van betaling naar abonnementen.collect@ips.be en het tijdschrift wordt binnen drie werkdagen naar u gestuurd.

  Contactdag Arnhem 22 april

  De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst organiseert op zaterdag 22 april 2023 de Jubileumcontactdag. De bijeenkomst wordt gehouden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem . De ontvangst is vanaf 10:00 uur en het programma vangt aan om 10:30 uur. De bijeenkomst eindigt om circa 16.00 uur. Als u wenst deel te nemen, dan wordt u verzocht zich uiterlijk 14 april 2023 aan te melden.

  Dagprogramma
  10:00 Inloop met koffie en thee
  10:30 Algemene Ledenvergadering
  12:00 Lunch
  13:30 Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek Het scherp van de snede door Jan Peter Verhave aan prof.dr. Hans Piena, hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis
  14:00 Een gevarieerd programma met onder andere optredens door Ab Vissers met zijn buiktheater en de dames van Wij4en met een aanstekelijk programma en de mogelijkheid voor workshops
  15:30 Gezamenlijke afsluiting van het officiële gedeelte, waarna de aanwezigen zelf kunnen kiezen of ze nog blijven kletsen, knippen of het museum bezoeken

  Kosten
  Deelname aan de bijeenkomst kost € 25 per persoon (dit is inclusief lunch). Introducees zijn van harte welkom. Zij betalen € 30 per persoon. Betalen kan met internetbankieren of per overschrijving op rekening NL92INGB0001358304 t.n.v. Ned. Ver. voor Papierknipkunst.
  Indien u een Museumkaart, VriendenLoterij VIP-KAART of ICOM-kaart bezit, dan wel Vriend bent van het Nederlands Openluchtmuseum, dan wordt u verzocht die kaart mee te nemen, zodat de vereniging voor u geen toegang hoeft te betalen.

  Aanmelding
  In verband met de lunch verzoeken we u zich aan te melden vóór 14 april. Aanmelden doet u met onderstaand formulier.


   Knip-Pers maart 2023

   Begin maart ontvingen leden van de vereniging de Knip-Pers van maart 2023. In dit kwartaalblad voor én over papierknipkunst staan wederom boeiende artikelen, ideeën, tips en fraaie resultaten. Om u een idee te geven, noemen we een aantal onderwerpen.

   • een interview met Sandra Westgeest die met haar werk de knipkunst uit de traditionele lijst wil trekken;
   • een achtergrond artikel over Toos Comerell, een knipster die na de bevrijding furore maakte met haar werk;
   • een verslag van het laseren van een knipwerk op een denim jasje als resultaat van de Denim Design Challenge georganiseerd door Coda Apeldoorn;
   • een overzicht van alle activiteiten ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging;
   • Hennie Bijkerk in de app-doorgeefschaar;
   • Marius de Schaar over het jaar van het konijn in knipsels;
   • verslagen van evenementen en bijeenkomsten;
   • en vanzelfsprekend de vaste rubrieken, zoals Kidz-knip-knutsel, Berichten uit Westerbork, Snippers en Expositienieuws.

   Wilt u dit ook allemaal lezen, word dan lid van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. Dan ontvangt ook u voortaan de Knip-Pers.