Categoriearchief: Nieuws

Dead-line Knip-Pers

De Knip-Pers verschijnt dit jaar nog één keer: in december. De deadline is 24 oktober. Heb je kopij, dan kan je deze sturen naar: redactie@papierknippen.nl of hanneke@papierknippen.nl.

Whatsapp knipkring

Inmiddels is er een digitale knipkring gestart met Whatsapp. Wij knippen nu #Cutober, zie de bijlage. Heb je een smartphone, dan kan je er met je knipvrienden ook één beginnen, zo kan je in Coronatijd toch samen knippen!
Wil je aansluiten bij de bestaande kring of heb je hulp nodig, dan kan je contact opnemen via het contactformulier.

Verslag ALV 3 oktober

Zaterdag 3 oktober hield de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst haar uitgestelde algemene ledenvergadering. Hoewel uitgesteld, konden er vanwege de Coronamaatregelen slecht weinig mensen aanwezig zijn. In totaal hadden 23 leden de reis naar de Pijler in Lelystad ondernomen. Er stond maar één punt op de agenda: de bestuurswisseling, zodat de vergadering slechts ongeveer een uur duurde.

Jenny de Booy was er namens de kascommissie en vertelde dat ze samen met Paul Borggreve de boeken gecontroleerd hadden van 2018 en 2019. Met de complimenten aan Herm Noordzij voor het op orde brengen van de financiën. Daarop heeft de vergadering het bestuur gedéchargeerd over die periode.

Als nieuwe voorzitter van de vereniging kreeg Maja Houtman het ledenbestand op een USB-stick van Henk Kapitein, waarmee de vereniging een nieuw bestuur heeft.
Atelma van Strien en Hanneke Visser gaven de vertrekkende bestuursleden een bedankcadeautje. Voor de knippers een mooi schaartje in een door Hanneke gemaakt doosje, papier en een fles (met diverse inhoud) met gepersonaliseerd etiket. Jan Strunk werd natuurlijk niet vergeten voor het jarenlang verzorgen van de ledenadministratie. Atelma kreeg ook een cadeau voor haar jarenlange, geweldige en tomeloze inzet voor de vereniging.

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur heeft daarna verteld wat ze van plan is:

  • vier keer per jaar een Knip-Pers
  • website vernieuwen en actief houden
  • Facebookpagina ‘/Papierknipkunst’ (is al erg actief), Instagram en Pinterest
  • ongeveer elke maand een digitale nieuwsbrief om de leden en belangstellenden op de hoogte te houden van actuele zaken (aanmelden is mogelijk via de website)
  • meer (lokale) bijeenkomsten zodra dat weer mogelijk is

In de Knip-Pers van juli 2020 was hierover meer te lezen.

De vertrekkende bestuursleden hadden alles wat zij aan archief hadden meegebracht, werd overgedragen en is inmiddels uniform opgeslagen in archiefdozen. De overdracht van de bankrekening en de website zijn in volle gang. Het nieuwe bestuur hoopt de website binnen een maand op orde te hebben.

Leden die door omstandigheden de afgelopen jaren uit het ledenbestand vielen, worden gebeld. Tot nu toe hebben ruim 20 leden zich weer bij de vereniging aangesloten.

Verslag ALV 5 september

Zaterdag 5 september vond de extra vergadering in Lelystad plaats. Buiten het bestuur waren er in totaal 33 mensen aanwezig. Er waren 99 machtigingen binnengekomen tégen opheffing van de vereniging en onder de aanwezigen sprak niemand zich openlijk uit vóór opheffing. Het bestuur heeft daarop het voorstel tot opheffing in zijn geheel ingetrokken.

Maja Houtman (kandidaat-voorzitter) heeft een heel kort praatje gehouden over wat de plan zijn van het kandidaat-bestuur:

  • vier keer per jaar een Knip-Pers
  • de website actiever benutten en vernieuwen
  • het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief per email
  • Facebook (/papierknipkunst) en Instagram (@papierknipkunst) meer gebruiken
  • voorbereiden van een tentoonstelling ter ere van het 40-jarig bestaan van de vereniging in 2023

Hieruit kwam een vraaggesprek voort met de hele zaal, waar ideeën en ervaringen uit het verleden en heden in goede sfeer gedeeld werden.