Categoriearchief: oproep

Oproep Kunstmarkt op de Kade

Op woensdag 28 van augustus vindt op Urk voor de 15de keer Kunstmarkt op de Kade plaats, waar meer dan 60 kunstenaars hun mooiste werken tonen. Ook de papierknipkunst is hier rijkelijk vertegenwoordigd. Aanmeldingen zijn nog welkom.

Een kraam is 4 meter.
Je kan meedoen met een halve of hele kraam.
Een halve kraam inclusief lunchpakket kost € 17,50
Een hele kraam inclusief kost lunchpakket € 25,-
aanmelden kan via email bij Henk Kapitein.

Oproep Sun Lee voor de Dutch Design Week

[aanvulling op dit bericht van 3 juni:
het blaadje van 12×12 cm dat in het pakketje zit is een velletje Koreaans papier (Han-ji). Het is de bedoeling dat je daaruit het knipsel maakt, rekening houdend met het kadertje dat niet weggeknipt mag worden]

Cut Out Legacy
Sun Lee (studioleesun.com) uit Zuid-Korea maakt een studie over het Koreaanse en Nederlandse papierknippen. Met haar ‘Cut-Out Legacy’ maakt ze een installatie tijdens de Dutch Design Week in oktober in Eindhoven. Ze vraagt leden van de vereniging een knipsel voor dit project.

Achtergrond
Dit project duikt in de historische en culturele ambachten van het papierknippen in Nederland en Korea. Zij ziet het als een verzameling van culturen die in specifieke regio’s en tijd voorkomen. Het is duidelijk dat de mensheid in het verleden een ambachtelijke cultuur heeft ontwikkeld door middel van talrijke culturele uitwisselingen in elk land. Sun Lee gelooft dat de verschillende vertegenwoordigingen die uit deze uitwisselingen voortkomen geen identiteitscrises veroorzaken, maar kansen creëren voor interculturele ontwikkeling. Haar onderzoek heeft tot doel de overeenkomsten en verschillen tussen culturele contexten te onderzoeken, terwijl zij ook voortbouwt op bestaande onderzoeken die zich richten op de overdracht van kennis en vaardigheden tussen culturen en op de rol van ambachten bij het vormgeven van culturele identiteit.

Samenwerking met de vereniging
Papierknippen en -snijden wordt niet alleen benaderd als een prachtig traditioneel ambacht, maar ook als een immaterieel cultureel erfgoed dat leeft en evolueert door de tijd heen. Om dit te bereiken moeten we voortdurend kennis, vaardigheden en artistieke en culturele bewegingen ontwikkelen en verdiepen, gebaseerd op onze omgeving, natuur en geschiedenis. Voor deze organische activiteiten wil Sun Lee graag samenwerken met de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst.

Wat van de deelnemers wordt gevraagd:

  • Eén knipwerk van 12x12cm in een kaderrand (een stuk Koreaans papier (hanji) waaruit je dit maakt is meegestuurd met Knip-Pers 2024-2)
  • Maak een knipsel met een ‘verhaal’, dus niet alleen een patroon
  • Beschrijf het werk (ongeveer 200 woorden)
  • Maak een zelfportret (alleen als je wilt)
  • Deadline voor het insturen: 15 juli 2024

De ingestuurde knipsels van de leden van de worden met elkaar verbonden of tot een boek gemaakt, afhankelijk van hoeveel leden er meedoen. Je naam en omschrijving worden bij het werk vermeld. Sun Lee zal zelf drie stukken maken die aansluiten bij het Nederlandse werk. Deze kunstwerken kunnen gebruikt worden bij toekomstige (internationale) tentoonstellingen, je ontvangt je werk daarom niet terug.

‘Cut Out Legacy’ wordt ondersteund door het Stimuleringfonds. Samenwerking met de Ned. Ver. voor Papierknipkunst maakt deel uit van het project ‘Cut Out Legacy’. En het wordt tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week 2024 in Eindhoven.


De originele tekst van Sun Lee:

I am Sun Lee, a Korean textile artist and social designer, who graduated from the Design Academy Eindhoven in 2019. I propose you collaborate in my ‘Cut-Out Legacy’ project.

Cut-Out Legacy
This project delves into the historical and cultural crafts of paper cutting between the Netherlands and Korea. I see it as a collection of cultures that has been accumulated in specific regions and time. As I  build my practice, I find a deeper connection working within the craft realm. It is clear that in the past, mankind developed a craft culture through numerous cultural exchanges of each country. I believe the various representations resulting from these exchanges don’t bring identity crises, but create opportunities for cross-cultural development. My study aims to examine the similarities and differences between cultural contexts, while also building on existing studies that focus on the transmission of knowledge and skills between cultures as well as the role of crafts in shaping cultural identity.

Collaboration with Ned. Ver. voor Papierknipkunst
Cutting craft should be approached not only as a beautiful traditional craft but also as an intangible cultural heritage that is alive and evolving through time. To achieve this, we need to constantly develop and deepen knowledge, skills, artistic and cultural movements based on our environment, nature, and history. For these organic activities, I would love to collaborate with the Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. The multi-person aspect of this work will address the long hours of work that cutting craft demands and highlight the process involving intangible movement of people in creating such pain- staking work, in addition to the preservation of heritage as something that cannot be done by isolated individuals. I believe it can provide valuable insights into the role of crafts in shaping cultural identity and community.

‘Cut Out Legacy’ is supported by Stimuleringfonds. Collaboration work with the Ned. Ver. voor Papierknipkunst will be part of the ‘Cut Out Legacy’ project. And it will be exhibited during the Dutch Design Week 2024, in Eindhoven.

Requirement for the proposed collaborative work:
* One piece of paper cutting work (12x12cm)
* Make a papercut with a story (not just a pattern)
* Description of the work (around 200 words)
* Self portrait (only if you want)
* Deadline of the paper cutting: July 15th 2024
* A piece of paper and a template are provided to guide you in the process.
* The papercuts of the Dutch papercutters will be connected to each other or made into a book, depending on how many members will join.

Ontwerp een kaart voor het Nivon

Maak een foto, tekening of collage van ‘het Nivon-gevoel’ en stuur die uiterlijk 31 augustus naar communicatie@mivon.nl of per post naar:

Nivon Natuurvrienden,
t.a.v. Maartje & Marlou,
Antwoordnummer 43343,
1020 WD Amsterdam.

Je mag fotograferen, tekenen, schilderen, knippen en plakken, wat je maar wil, en het mag zowel horizontaal als verticaal. Graag op A4-formaat of digitaal minimaal 2000 pixels.

Oproep ATC-tjes

Kunstkaartjes of ATC-tjes, wat staat voor Artist Trading Cards. Het idee is afkomstig van een Zwitserse kunstenaar: kaartjes maken met daarop een zelfgemaakt kunstwerk en vervolgens eigen werk ruilen met andere kunstenaars. Echt iets voor knipsters en knippers.

De standaard kaartmaat is 8,9 cm hoog bij 6,4 cm breed. Gebruik 200 grams kaartkarton of dikker. Op de voorkant plak je een knipsel, op de achterkant schrijf je de gegevens.

De bedoeling is telkens een serie te maken van een aantal kaartjes met hetzelfde onderwerp, in dit voorbeeld: bloemen. Knip hiervoor verschillende bloemen en plak ze op. Noteer aan de achterkant bij SERIE ‘bloemen’, bij AANTAL ‘6’ en bij NUMMER een 1, 2, 3, 4,5 of 6.

Wil je meer series maken dan kun je het onderwerp ‘bloemen’ onderverdelen in b.v. voorjaarsbloemen, zomerbloemen enz., wilde bloemen, cultivars enz., geurende bloemen enz., selecties op kleur enz. Wat een mogelijkheden! Alleen al het verzinnen van hoofdthema’s is een leuk werkje: schepen, portretten, architectuur, bomen, dieren, scharen, voedsel enz.

Wie hier nu mee aan de slag gaat heeft straks, op 13 april 2024, prachtige ruilobjecten op de Contactdag in Lisse!

Tekst grotendeels door Maruscha Gaasenbeek, Knip-Pers 2005-4

Wie schrijft, die blijft

Altijd al een flitsende sterreporter willen worden, neem dan nu de eerste stap bij de Knip-Pers. Voor versterking van de redactie en het uitvoeren van verschillende helder omschreven klussen is de redactie op zoek naar mensen die elke drie maanden willen helpen aan de totstandkoming van het volgende nummer. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het verzamelen van kopij, het meelezen van de drukproef of de verantwoordelijkheid dragen van een terugkerende rubriek (waarbij de redactie openstaat voor nieuwe rubrieken). Wil je bij wijze van spreken meteen aan de slag of eerst de kat uit de boom kijken, neem dan contact op met de redactie: redactie@papierknippen.nl of bel/app met 06-42907048.

Content-manager worden?

Ben jij dagelijks te vinden op Facebook, Instagram, Pinterest of Tiktok, en heb je passie voor papierknippen? Dan heeft de vereniging iets waarbij je beide perfect kunt combineren. De vereniging is de afgelopen jaren steeds actiever op de sociale media, en wil dit verder versterken. Wil jij aan de slag met de verdere uitbouw van de social media van Papierknipkunst, dan hebben we een functie die je op het lijf is geschreven.
Je werkt mee aan het zichtbaar maken van de papierknipkunst, bent als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes en je besteedt je tijd aan iets waar je toch mee bezig bent. De tijdsbesteding kun je natuurlijk zo groot maken als je zelf wilt, maar voor de basis moet je rekenen op 1 à 2 uur per week. Eens per maand heb je contact met iemand uit het bestuur en jaarlijks word je uitgenodigd voor de vrijwilligersdag. Uiteraard is deze functie uitstekend door meer mensen in te vullen, in welk geval je directe collega’s hebt.

Interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met de secretaris of bel/app 06-55456047.

Oude boeken

Doorgeven is een goed idee

Voorafgaande aan een verhuizing, bij grote opruimacties of na een overlijden, komen er vaak ongebruikte knipmaterialen in beeld. Neemt u vooral contact met ons op via het contactformulier, we halen de spullen op of regelen de verzending. Boeken verkopen we via ons boekwinkeltje, andere zaken kunnen op een contactdag een nieuwe eigenaar vinden.