Nieuwe knipkring Amsterdam

Voor het starten van een knipkring zoeken we knippers rond en uit Amsterdam. Corinna Wildschut heeft haar Atelier Wildschut in de NDSM loods beschikbaar gesteld voor de bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich voor 15 oktober opgeven bij voorzitter@papierknippen.nl.
Daarna sturen we een een datumprikker voor een eerste bijeenkomst, waarin kennis gemaakt kan worden met elkaar.