Contactdag Amersfoort

De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst organiseert op zaterdag 23 april 2022 een Voorjaarscontactdag. De bijeenkomst wordt gehouden in PKN Wijkcentrum De Hoeksteen in Amersfoort. De ontvangst is vanaf 10:00 uur en het programma vangt aan om 10:30 uur. De bijeenkomst eindigt om circa 16.00 uur. Als u wenst deel te nemen, dan wordt u verzocht zich voor 15 april 2022 aan te melden.

Dagprogramma
10:00 Inloop met koffie en thee
10:30 Algemene Ledenvergadering
11:30 Presentatie Jubileumjaar
12:00 Lunch
13:30 Workshop 1
14:15 Workshop 2
15:00 Samenzijn met toost
16:00 Einde van de bijeenkomst

Voor de middag kunnen de deelnemers een tafel bespreken voor de presentatie en verkoop van hun werk of andere met de papierknipkunst gerelateerde goederen. Wilt u zelf een tafel inrichten, vermeldt dit bij uw aanmelding. Aan het bespreken van een tafel zijn geen kosten verbonden, maar het aantal is beperkt, dus wees er snel bij.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomst kost € 25 per persoon (dit is inclusief lunch). Introducées zijn van harte welkom. Zij betalen eveneens € 25 per persoon. Betalen kan met internetbankieren of per overschrijving op rekening NL92INGB0001358304 t.n.v. Ned. Ver. voor Papierknipkunst.

Corona
Deze uitnodiging is gebaseerd op de coronaversoepelingen zoals die vanaf 25 februari 2022 van kracht zijn. Dat wil zeggen dat het coronatoegangsbewijs niet vereist is en er geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Dit neemt niet weg dat wij u op het hart willen drukken om bij acute gezondheidsklachten thuis te blijven. Mochten er voor 23 april 2022 nieuwe coronamaatregelen worden afgekondigd, dan zullen wij u hierover informeren.

Aanmelding
In verband met de lunch verzoeken we u zich aan te melden vóór 15 april. Aanmelden doet u met onderstaand formulier.