Crowdfundactie Het Scherp van de Snede

Deze crowdfundactie liep van 24 november 2022 tot en met 5 januari 2023 en heeft voldoende opgebracht om zowel de foto’s te kunnen maken als het boek extra pagina’s te geven.
Wij danken alle donateurs voor hun bijdrage.

Wilt u alsnog bijdragen, dan kan dat via IBAN NL92INGB0001358304 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst.

Het boek Het Scherp van de Snede verschijnt 22 april 2023.

In 2023 bestaat de vereniging 40 jaar. Gedurende het jaar vinden er tal van activiteiten plaats, zoals tentoonstellingen, bijeenkomsten, de restauratie van een schimmenspel uit 1937 en de uitgave van een boek. Jan Peter Verhave schrijft het boek met de titel Het Scherp van de Snede en uitgeverij Waanders in Zwolle geeft het uit. Dit boek wordt een echte kunstuitgave met veel afbeeldingen en hoogwaardig drukwerk. Om dit te kunnen verwezenlijken is de vereniging een inzamelingsactie gestart met Voordekunst. Het doel van de actie is geld in te zamelen zodat een professionele fotograaf goede foto’s kan maken van alle knipwerken.

Als alle leden en belangstellenden een donatie doen, hebben we het streefbedrag van € 6.500 zó bij elkaar. En mochten we meer ophalen, dan zijn er al ideeën voor een heel mooie en gepaste omslag. Het boek verschijnt tijdens de feestelijke contactdag in april in Arnhem.

Het filmpje met de voorzitter kun je hier al bekijken.

Wil je de actie steunen? Scan dan onderstaande QR-code of klik op de afbeelding. Je komt dan terecht op de website van Voordekunst. Daar vind je de volledige actie, inclusief de tegenprestaties en een knop om te doneren.

N.B. mocht u niet kunnen internetbankieren, maar dit project wel willen steunen, dan kunt u een donatie doen op IBAN NL 92 INGB 0001 3583 04, t.n.v. Ned. Ver. voor Papierknipkunst onder vermelding van ‘Crowdfund’, eventueel aangevuld met de tegenprestatie. Dan zorgt de penningmeester voor de juiste verwerking van uw donatie.