Line online

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst is een onuitgegeven manuscript over papierknipkunst van ‘folkloriste’ Line Huizenga-Onnekes (1883-1956) gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt.

Line had interesse in traditionele gebruiken en verhalen en schreef daarover in het Nieuwsblad van het Noorden, gaf praatjes voor de radio en sloot zich aan bij vooraanstaande Groningse genootschappen. Eind jaren veertig van de twintigste eeuw raakte ze geboeid door knipwerk. Ze correspondeerde met kunsthistorici en museumdirecteuren en ontmoette knippende tijdgenoten. Een deel van het onderzoek deed zij in samenwerking met knipper en verzamelaar Wiecher Tjeert Lever (1917-1981).

Naast Lines sterfbed stond een koffer vol papieren. Tussen de stukken zat een manuscript over de geschiedenis van het knippen met de titel Juweeltjes van knipkunst en een manuscript voor een boek Knipwerk oud en nieuw dat zij samen met W.Tj. Lever schreef. Het was het resultaat van 10 jaar onderzoek en vormde een schatkamer vol gegevens over knippers en hun werk. Tot publicatie is het nooit gekomen, omdat zij vond dat het nog niet af was.

In 1983 zijn de manuscripten aan de vergetelheid ontrukt en dienden ze als basis voor het standaardwerken Geknipt! Geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland uit 1998 en Het scherp van de snede – vier eeuwen papierknipkunst in Nederland uit 2023.

Vanaf nu staat het manuscript online op de website juweeltjesvanknipkunst.nl.