Twaalf dagen van Kerstmis

De ‘Twaalf Dagen van Kerstmis’ is een Engels kerstlied dat behoort tot de populairste kerstliederen. Het lied werd voor het eerst gepubliceerd in Engeland in 1780. Het gaat over een lijst van geschenken die iemand krijgt van zijn of haar ‘ware liefde’ op elk van de 12 dagen van kerstmis. Per couplet wordt de lijst van geschenken langer door een kettingrefrein.

Oorspronkelijke Engelse tekst
On the twelfth day of Christmas, my true love gave to me:
A partridge in a pear tree
Two turtle doves…
Three French hens…
Four calling birds…
Five golden rings…
Six geese a-laying…
Seven swans a-swimming,..
Eight maids a-milking…
Nine lords a-leaping…
Ten ladies dancing,..
Eleven pipers piping,..
Twelve drummers drumming,..
Nederlandse vertaling door Jan Rot
Op dag één deze Kerstmis gaf lieveling aan mij…
‘n Patrijs in een perenboom…
Twee tortels plus…
Drie tok-toks…
Vier tiereliers…
Vijf maal goud!
Zes moeder ganzen…
Zeven zwoele zwanen…
Acht melluk meisjes…
Negen ballerina’s…
Tien hoge heren…
Elf fliere fluiters…
Twaalf rommel trommels
Knipschema
1 december
4 december
7 december
11 december
15 december
18 december
21 december
24 december
27 december
30 december
2 januari
5 januari

‘n Patrijs in een perenboom / A partridge in a pear tree
Twee tortels plus / Two turtle doves
Drie tok-toks / Three French hens
Vier tiereliers / Four calling birds
Vijf maal goud / Five golden rings
Zes moeder ganzen / Six geese a-laying
Zeven zwoele zwanen / Seven swans a-swimming
Acht melluk meisjes / Eight maids a-milking
Negen ballerina’s / Nine lords a-leaping
Tien hoge heren / Ten ladies dancing
Elf fliere fluiters / Eleven pipers piping
Twaalf rommel trommels / Twelve drummers drumming


Knipsels: Hannah Oud-Biemold