isbn 9789492973016

Uit alle windstreken

In de aanloop de vereniging op te heffen, besloot het bestuur de leden te vragen een knipwerk in te sturen voor een ‘Afscheidsboek’ als herinnering aan wat ooit was. Toen er een nieuw bestuur aantrad en het duidelijk werd dat de vereniging vol nieuwe energie zou worden voortgezet, kwam de aanleiding voor het boek te vervallen. De redactie, onder leiding van Atelma van Strien, had echter al veel energie gestoken in het project en bijna 200 leden hadden al werk ingestuurd. Deze mensen keken hoopvol uit naar het verschijnen van het boek. Het nieuwe bestuur kon niet anders dan het besluit van het vorige bestuur respecteren.

Het boek geeft een doorsnede van knipwerk gemaakt door leden van de vereniging: gekleurde knipsels en zwart-wit knipsels, eenvoudige en ingewikkelde, zelf ontworpen knipsels of navolgingen van anderen, ontwerpen gemaakt met potlood en ontwerpen ‘getekend’ met de schaar. De leden vormen een gemêleerd gezelschap.

Geen boek is perfect en ook deze publicatie bevat een aantal onvolkomenheden. De correcties en aanvullen zijn bijeengebracht op een webpagina.

Atelma van Strien (red.), Uit alle windstreken – knipwerk van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, (Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, 2020). 240 pag., 220 ill., softcover. ISBN 9789492973016. € 8,50 (incl. verzendkosten).


Bestelformulier

    Graag bestel ik een exemplaar van Atelma van Strien (red.), Uit alle windstreken – knipwerk van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, (Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, 2020). 240 pag., 220 ill., softcover. ISBN 9789492973016. € 8,50 (incl. verzendkosten).