Verslag ALV 5 september

Zaterdag 5 september vond de extra vergadering in Lelystad plaats. Buiten het bestuur waren er in totaal 33 mensen aanwezig. Er waren 99 machtigingen binnengekomen tégen opheffing van de vereniging en onder de aanwezigen sprak niemand zich openlijk uit vóór opheffing. Het bestuur heeft daarop het voorstel tot opheffing in zijn geheel ingetrokken.

Maja Houtman (kandidaat-voorzitter) heeft een heel kort praatje gehouden over wat de plan zijn van het kandidaat-bestuur:

  • vier keer per jaar een Knip-Pers
  • de website actiever benutten en vernieuwen
  • het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief per email
  • Facebook (/papierknipkunst) en Instagram (@papierknipkunst) meer gebruiken
  • voorbereiden van een tentoonstelling ter ere van het 40-jarig bestaan van de vereniging in 2023

Hieruit kwam een vraaggesprek voort met de hele zaal, waar ideeën en ervaringen uit het verleden en heden in goede sfeer gedeeld werden.